Ataköy Yabancı Escort Psikolojik Tutumları

  • Posted on: June 25th, 2020

Gündelik hayatta Ataköy Yabancı Escort dikkatimizi çeken birçok psikolojik anormalinin aslında psikolojik alanda birer ismi vardır.

Tarihin akılcı insanı daha anlaşılmaz olduğu zaman psikoloji bölümleri de laboratuvarlarında bu isimleri anlamlandırma işine girişti.

Bu anormaliler gittikçe fenomen oldu ve bir çoğunu bildiğimiz, ama bilimsel ismini bilmediğimiz fenomenleri sizin için listeledik.

İlk olarak grup psikolojisi olarak tanımlanan Ringelmann Etkisini inceleyelim.

Bu bir çoğumuzun iş hayatında sıklıkla karşılaştığı, katılımcı sayısı ne kadar artarsa bireylerin işe katkısı düşer tanımının sonucu ortaya çıkmış bir psikolojik tanım.

Bu tanıma göre, birey grup sayısının artışıyla birlikte sorumluluk almaktan kaçınıyor ve aslında göstermesi beklenen etkiyi gösteremiyor.

Bir nevi, ben yaparım ama bu kadar insan varken birisi illaki yapar düşüncemizin, literatürdeki anlamı. İngilizcede social loafing olarak adlandırılan bu anormali, grubun dinamik ölçütünün belirlenmesinde ele alınan bir konu.

Dunning-Kruger Etkisi ise kişinin yetersiz olduğu konularda, psikolojik olarak kendini diğerlerinden üstün bir yerde tutması ve Ataköy Yabancı Escort beceriyi geliştirmeye çalışsa bile, önceden konu hakkındaki yetersizliğini inkar etme yönünde eğilimlidir.

Bu rahatsızlığın bir diğer yüzünde ise yeteneklerini değerlendiren gerçekten yetenekli ve gerçekten yeteneksiz üniversite öğrencilerinden, gerçekten yeteneksiz olanları kendilerini olduklarından iyi değerlendirirken; gerçekten yetenekli olanları da kendilerini gerçekten olduklarından çok daha kötü değerlendiriyorlar. İlginç değil mi?

İsim-harf etkisi diye bilinen psikoloji anormalisinde ise, kişinin initial preference task (ilk seçim testi) da genellikle kendi isiminin harflerini içeren kelimeleri seçtiğini gösteriyor.

Bu testte bir dizi kelime var ve kişiden içinden bir miktar kelimeyi seçmesi isteniyor.

Bu araştırmanın yapıldığında Ataköy Yabancı Escort fark edilen şey ise, sadece bir yığın kelimeden kendi isminin harflerini seçmekle kalmayıp, iş, eş, yaşanılan şehir gibi insan hayatının temelini oluşturan konularda da bireyler daima bu isim- harf testinde olduğu gibi yönelim gösteriyorlar.

Hale etkisini kısaca açıklamak gerekirse, bir insanla ilgili edindiğimiz genel izlenime bağlı olarak, onun hakkında bilgi sahibi olmadığımız konularda yetkin ve iyi görmemizle alakalı bir psikolojik fenomen.

Bir örnek vermek gerekirse, bir toplantıda çekici bir kişiyle tanışıyorsunuz. Hale etkisine göre, siz bu kişiyi o toplantıdaki diğer insanlara göre, kişiyi henüz çok tanımasanız bile daha iyi kalpli ve daha zeki görmeye meyillisinizdir.